BBMI cursus

BLER - Landgraaf - Beheerder brandmeldinstallatie

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.
Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

Toelatingseisen
Er zijn geen toelatingseisen.

Theorie-examen en projectopdracht
Het examen van Beheerder brandmeldinstallatie bestaat uit een theorie-examen met meerkeuzevragen en een projectopdracht. De examinator stelt voor iedere kandidaat een opdracht samen. Deze opdracht bestaat uit een aantal deelopdrachten die door de kandidaten in het eigen bedrijf moeten worden uitgevoerd. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen ontvangt de cursist een diploma.
 
Herhalingslessen
Er zijn geen herhalingslessen nodig om het diploma geldig te houden.
 
Wenst u meer informatie over deze opleiding neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Per telefoon 045-5423880, of per email info@bler.nl
Proximedia